Detail subjektu

Zemědělská společnost Chlumany a.s.

Suroviny

Výrobky a suroviny:

Zelenina

Bramborárna

Bramborárna a loupárna - připravujeme pro konečného odběratele loupané brambory, pytlované brambory ve slupce.
odběratelé mají možnost si osobně brambory vyzvednout na provozovně, nebo můžeme brambory zavést vlastním autem.