17. ROČNÍK SOUTĚŽE CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY

17. ROČNÍK SOUTĚŽE CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY

Do 19. března 2023 mohou zájemci o značku CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, z řad výrobců regionálních potravin, podávat přihlášky do stejnojmenné soutěže. Již posedmnácté ji organizuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) za podpory Jihočeského kraje. Každý soutěžící subjekt může přihlásit maximálně deset produktů, vyrobených na území jižních Čech z maximálního množství zdejších surovin.

Vyhlašování výsledků letos uspořádáme 12. května na národním potravinářském veletrhu CZECH FOOD EXPO na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy HOBBY. Oceněné výrobky získají šanci na přednostní zařazení do prodejního sortimentu partnerských prodejen Terno i do specializovaných prodejen regionálních potravin. Jejich profesionální fotografie budou vítězným výrobcům přístupné v elektronické fotobance k marketingovému využití. Bonusem pro všechny výrobce zapojené do projektu CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY je nabídka systematického vzdělávání, zprostředkovávání odbytu i vzájemné spolupráce s cílem zkracování cesty kvalitních jihočeských potravin ke spotřebitelům. Pravidla, e-přihlášky soutěže a podrobnosti o projektu jsou dostupné na www.chutnahezkyjihocesky.cz.